Kdo je prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

Kdo je prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

Curriculum vitae

prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

Vzdělání:

1971-1976 Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, obor všeobecná farmacie (mgr.)
1978 získání titulu RNDr. v oboru Farmaceutická chemie
1985 získání vědecké hodnosti CSc., st. IIb. v oboru Farmaceutická chemie
1991 získání vědecké hodnosti CSc., st. IIa. v oboru Farmaceutická chemie
1995 docent v oboru Farmaceutická botanika
2012 profesor v oboru Farmakognosie

Zaměstnání:

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, katedra farmaceutické botaniky, akad. Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

Pedagogická činnost 2015-2018:

 • Přednášky v předmětu Potravní doplňky – Nutraceutika,
 • Přednášky a zkoušení předmětu Farmaceutická botanika,
 • Přednášky Toxicita přírodních látek,
 • Přednášky a zkoušení předmětu Aplikovaná dietologie (garant),
 • Člen oborové rady doktorského studia Farmakognosie a toxikologie přírodních látek,
 • Člen oborové rady doktorského studia Farmakognosie a nutraceutika,
 • Člen komise pro obhajobu diplomových prací z farmaceutické botaniky a farmakognosie
 • Předseda rigorózní komise Farmakognosie a toxikologie přírodních látek

Vědecko-výzkumná činnost (profil) 2015-2018:

 1. Izolace isochinolinových a indolových alkaloidů z různých rostlinných čeledí a experimentální sledování jejich vlivu na neurodegenerativní procesy in vitro (studium inhibice acetylcholinesterasy a butyrylcholinesterasy) – příspěvek k ovlivnění Alzheimerovy choroby,
 2. Přírodní látky s tichými nebo potenciálně toxickými účinky, kontaminující krmivový řetězec hospodářských zvířat (zejména slepic a prasat) a působící degenerativní poškození,
 3. Studium přírodních látek zasahujících především do reprodukční aktivity hospodářských zvířat,
 4. Využití přírodních látek jako zdroje nutraceutik (doplňků stravy a potravin nového typu) v humánní praxi.

Publikační činnost:

 • Web of Science: 99 publikací (pouze s IF), h-index 17, 937 citací
 • Scopus: 113 publikací (Σ), h-index 19, 1189 citací

Členství v pracovních skupinách vládních institucí:

 1. Člen Komise Českého lékopisu (sekce Farmakognozie, sekce Terminologie českého lékopisu),
 2. Člen Vědeckého výboru pro výživu zvířat Ministerstva zemědělství ČR,
 3. Člen Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí Ministerstva zemědělství ČR.